Trasy:

•Droga Królewska [szczegóły]

•Wzgórze Wawelskie [szczegóły]

•Dzielnica Uniwersytecka [szczegóły]

•Kazimierz Chrześcijański [szczegóły]

•Żydowski Kazimierz [szczegóły]

•Kraków romański [szczegóły]

•Kraków gotycki [szczegóły]

•Kraków renesansowy [szczegóły]

Kraków barokowy:

» Wzgórze Wawelskie, Zamek Królewski, Katedra Królewska (m.in. Kaplica Wazów)

 

» Kościół oo. Bernardynów
» Kościół Księży Misjonarzy
» Kościół św. Andrzeja
» Kościół św. św. Piotra i Pawła
» Kościół Dominikanów ( m.in. Kaplice: św. Jacka, Myszkowskich, pomniki w krużgankach klasztornych)
» Kościół św. Wojciecha
» Kolegiata św. Anny
» Kościół oo. Karmelitów na Piasku
» Kościół i Klasztor Franciszkanów Reformatów
» Kościół św. Jana
» Kościół oo. Pijarów
» Kościół św. Floriana
» Kościół i klasztor oo. Paulinów na Skałce
» Kościół Bonifratrów
» Kościół oo. Kamedułów na Srebrnej Górze

•Szlak Młodej Polski w Krakowie [szczegóły]

•Kraków Secesyjny / Art. Nouveau w Krakowie [szczegóły]

•Oblicza Nowej Huty [szczegóły]

•Szlak: Ścieżkami Jana Pawła II [szczegóły]

•Szlak Świętych i Błogosławionych [szczegóły]

•Szlak Oskara Schindlera [szczegóły]

•Czasy II Wojny Światowej i Holokaustu w Krakowie [szczegóły]

•Dzielnica Podgórze [szczegóły]

•Kryminalny Kraków (krakowski Pitaval) [szczegóły]

•Szlak Legend Krakowa [szczegóły]

•Kopce Krakowa [szczegóły]